Zoek
Sluit dit zoekvak.

Over ons

Onze uitvoering

Voordat we tot uitvoering over gaan dient eerst te worden bepaald of uitvoering van een thermografische drone-inspectie mogelijk is. Als er geen (technische) beperkingen zijn in het te onderzoeken gebied kan worden overgegaan tot uitvoering. Denk aan natuurgebieden, broedplaatsen, of andere vliegverboden.

Onze dronepiloten zijn volledig opgeleid en beschikken over een Specific opleiding. Dat betekend dat ThermoFly® ook mag vliegen in gebieden met een reguliere No-Fly-zone. 

Werkgebied

Ons werkgebied voor grootschalige projecten is de België en Nederland.

Voor regulier inspectiewerk kunt u bij ons terecht in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Daarnaast heeft ThermoFly een actieve internationale samenwerking met onder andere TopShots, LNV Drone Solutions bvba en LEKK B.V.

Onze dronepiloten zijn volledig opgeleid en beschikken over een Specific opleiding. Naast de Specific opleiding zijn diverse aanvullende certificaten en trainingen gevolgd op het gebied van nachtvliegen, Dat betekend dat ThermoFly® ook mag vliegen in gebieden met een reguliere No-Fly-zone en gedurende de nachturen. Dit is cruciaal om goede thermische opnamen te kunnen maken.

Werkwijze

Wil je weten waar jij als potentiële opdrachtgever van ThermoFly aan toe bent? Lees dan hieronder hoe onze werkwijze stap voor stap beschreven is.

 Je bent op zoek naar technisch inzichten in jouw complex, kantoorpand of woning, maar je beschikt zelf niet over de technische en diepgaande kennis? Onze specialisten denken graag op creatieve wijze met je mee.

Je neemt contact op met ThermoFly. Dat kan via het contactformulier op de website of door even te bellen naar ons kantoor. Wij zorgen ervoor dat je binnen twee werkdagen een persoonlijke en inhoudelijke reactie hebt.

Er wordt gekeken welke technische vraagstukken er zijn. Daarnaast wordt besproken wat de wens van u als klant is en wat u concreet verwacht van ThermoFly nadat de expertise is uitgevoerd. Na dit oriënterend gesprek zal de technicus uitzoeken of de onderzoeksvraag haalbaar is. We delen gezamenlijk informatie om zo tot een voorstel te komen. Daarnaast zal een ruwe schatting worden gemaakt van de uitvoeringskosten.

Je ontvangt binnen de gezamenlijk afgesproken termijn een plan van aanpak en een voorstel. In het plan van aanpak beschrijven we stapsgewijs wat onze aanpak is om jouw technisch vraagstuk zo goed mogelijk in kaart te brengen. In het voorstel geven we een kostenindicatie.

Indien gewenst of noodzakelijk wordt het plan van aanpak besproken. Het is belangrijk dat er sprake is van een duidelijke opdrachtverstrekking zodat onze diensten volledig aansluiten op uw vraag.

Na opdracht stemmen we de aanpak met elkaar af, maken een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden en stellen hiervoor een planning op.

Omdat vliegen nou eenmaal regels met zich meebrengt zullen we moeten beoordelen welke regels er van toepassing zijn op de projectlocatie. Dit kunnen vaste regels zijn, maar er kunnen ook tijdelijke beperkingen van kracht zijn. Nadat de regelgeving op de planning is afgestemd kan de vergunningsaanvraag door ThermoFly worden opgestart. Als er een definitieve uitvoeringsdatum is gepland kunnen derden worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Denk hierbij aan omwonenden, (veiligheid)instanties en luchtverkeersleiding.

Op de dag of dagen van het onderzoek wordt de expertise uitgevoerd onder de op dat moment geldende regelgeving. Als bijvoorbeeld de weersomstandigheden het op dat moment niet toelaten kan het noodzakelijk zijn de vlucht uit te stellen of een nieuwe uitvoeringsdatum te plannen.

Als de vlucht kan doorgaan wordt er uiteraard gewerkt onder uiterste GPS-precisie

Alle meetgegevens en data wordt via ons softwaresysteem gedownload. De beelden worden daarna door een thermograaf geanalyseerd en bewerkt. De bewerkte data wordt opgeslagen op een beveiligd systeem.

Na de analyse wordt de benodigde data verwerkt in een adviesrapport. Het rapport wordt zodanig opgesteld dat de onderzoeksvragen worden opgenomen en beantwoord. Naast de conclusies zullen adviezen worden uitgebracht op welke wijze een probleem of gebrek kan worden opgelost

Na ontvangst van het adviesrapport kunnen er natuurlijk nog vragen zijn over de inhoud van het rapport, of vragen zijn over het uitvoeringstraject. Tijdens de evaluatiefase zullen deze worden beantwoordt en zo nodig worden verwerkt in de definitieve rapportage.